OFERTA

Operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych, lokalowych, zabudowanych jako przedmiotu prawa własności oraz innych praw do nieruchomości dla:
 • ustanowienia zabezpieczenia kredytu bankowego,
 • sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • postępowania spadkowego,
 • celów ubezpieczeniowych, podatkowych,
 • ustalenia odszkodowań,
 • przekształceń własnościowych,
 • ustalenia ceny w umowie sprzedaży itp.
Wyceny przedsiębiorstw

Analizy rynku nieruchomości

Analizy opłacalności inwestycji itp.

Ponadto biuro usług inżynierskich wykonuje:
 • projekty wyodrębniania nieruchomości lokalowych,
 • inwentaryzacje,
 • pełnienie funkcji doradcy technicznego banków w procesie inwestycyjnym.
REJON DZIAŁALNOŚCI:
 • Kraków
 • województwo małopolskie

DOŚWIADCZENIE

Biuro Usług Inżynierskich prowadzi działalność od 1995 roku

Masz pytanie?